Next round
Last round
20:00NieznaniSprawcy  vs  TorcidaSplit
20:00CriminalFamily  vs  PolishElite
20:15MarginadosSkUaD  vs  SemperFidelis
20:15FrenteRadicalVerde  vs  KnindzeKrajisnici