Next round
Last round
20:00RafalBoss  vs  RedTubeTeam
20:00FabRykaChuliganow  vs  NordicWarriors
20:15UnitedHooligans  vs  FrenteRadical92
20:15VojkaBoys  vs  MAGYARORSZAG