Next round
Last round
20:00VojkaBoys  vs  FrenteRadical92
20:00MAGYARORSZAG  vs  LosBorrachosDelTablo
20:15uefaMAFIA  vs  UnitedHooligans
20:15xMalaFamax  vs  FabRykaChuliganow