Next round
Last round
20:00MAGYARORSZAG  vs  UnitedHooligans
20:00FUCKEUROPE  vs  GREECE
20:15PracohoLicy  vs  SRBI
20:15LosDelSur  vs  FabRykaChuliganow