Next round
Last round
20:00RedTubeTeam  vs  KosovaFighters
20:00NordicWarriors  vs  FabRykaChuliganow
20:15VojkaBoys  vs  UnitedHooligans
20:15MAGYARORSZAG  vs  FrenteRadical92