Next round
Last round
20:00GKSKATOWICE  vs  Egzekutorzy
20:00baluty  vs  LowcyDziewic
20:15miprimeramor  vs  PolandHooligans
20:15MartosBoss  vs  blood